Lucembursko

Benelux - Lucemburk

Rozloha Lucemburska je 2 586 km2. Touto rozlohou se Lucembursko se řadí na 166. místo na světě. Počet obyvatel je 442 972 (statistický údaj je z roku 2003). Hustota obyvatel Lucemburska činí 171 na kilometr čtvereční. Oficiálními jazyky, kterými se v Lucembursku hovoří, jsou lucemburština, němčina a francouzština. Převažující náboženství v Lucembursku je římskokatolické. Z přírodního hlediska je Lucembursko spíše krajinou hornatou, na severovýchod území zasahují výběžky Arden. Jižní oblasti Lucemburska jsou rovinatější a převažují zde nížiny. V Lucembursku byl také vyhlášen jeden národní park na rozloze 358 km2. Nejvyšším vrcholem Lucemburska je Huldange (559 m n. m.). Hlavním městem Lucemburska je Luxemburg. Státní zřízení Lucemburska je velkovévodství. Oficiální měnou Lucemburska je Euro. Lucembursko se nachází v oblasti nazývané Benelux, leží mezi Francií, Belgií a Německem. Další informace...

Lucemburk

Lucemburk

Hlavním městem Lucemburska je Lucemburk, město, jemuž se pro jeho členitý charakter někdy také přezdívá „Gibraltar severu“. Rozkládá se v jižní části Lucemburska na pískovcovém ostrohu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse. Členitý terén překlenuje 100 mostů, které patří mezi časté turistické cíle, kvůli nádherným pohledům na město. Lucemburk býval mohutnou pevností, což dokládají rozsáhlé zbytky opevnění včetně podzemních chodeb. Další informace...

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz