Gent

Benelux - Gent

Gent je správním střediskem Flander. Dějiny se začaly psát již v roce 629, kdy na soutoku řek byly založeny dva kláštery. V roce 868 vznikl hrad, který měl rozvíjející se město chránit proti nájezdům Normanů. Hrad kolem roku 1000 získala hrabata z Flander. Město, které vzniklo pod hradbami, začalo vzkvétat především díky obchodu se suknem a během 13. a 14. století se zařadilo mezi nejvýznamnější textilní střediska. Gent je rodištěm Karla V. (1500 - 1558). Srdce historického centra Gentu vzniklo ve 13. a 14. století, kdy město velmi vzkvétalo díky obchodu se suknem. Gent je jedno z nejkrásnějších historických měst Evropy. Přesto bylo často opomíjeno na úkor sousedních známějších Brugg. Na rozdíl od Brugg se Gent stal během 18. a 19. století významným průmyslovým centrem. Z mostu sv. Michala spatříte nádherné panorama Gentu, jemuž dominují tři věže: věž kostela sv. Mikuláše, věž zvonice se zvonkohrou, věž katedrály sv. Bavona. Na západním břehu řeky stojí kostel sv. Michala, vybudovaný v pozdně gotickém stylu v 15. století. V interiéru jsou malby předních mistrů vlámského malířství. Za nejvýznamnější malbu se považuje Ukřižování Krista od van Dycka z roku 1629. Jižně od katedrály stojí hrad Bernarda Ďábla, velký měšťanský dům postavený ve 2. polovině 13. století. Dnes zde sídlí městský archiv. Nábřeží Graslei je jeden z nejmalebnějších koutů Gentu. Jsou tady nádherně dochované cechovní domy, některé pocházejí dokonce až z 12. století. Nábřeží bývalo hlavním středověkým přístavem města. Ve zdejší katedrále můžete vidět proslulý obraz Jana van Eycka z roku 1432, nazvaný Klanění se beránku. Při pěší prohlídce nejlépe poznáte zvláštní atmosféru tohoto města. V blízkosti centra se nacházejí desítky kostelů a četné historické budovy - např. radnice, středověká pevnost Gravensteen, která byla rezidencí flanderských hrabat. Některé části hradu pocházejí dokonce již z konce 12. století, ale většinou jsou zde k vidění spíše pozdější přístavby. Až do konce 14. století sloužil hrad jako hlavní vojenská pevnost Gentu a poté až do konce 18. století jako městské vězení. Pak byl přeměněn na přádelnu bavlny. Nedaleko odtud stojí malá pevnost Rabot z konce 15. století. Kostel sv. Jakuba býval svědkem turnajů, které se zde konaly v době panování vévody z Alby. Bohužel ve stejné době (v letech 1567 – 1573) zde byli také upalováni kacíři. Stojí zde také dům s věžičkou Toreken, postavený v roce 1481 jako cechovní dům koželuhů. Živoucí náměstí Korenmarkt je již od středověku obchodním centrem města. Dnes ho lemují hlavně oblíbené kavárny. Nedaleko Domu zlatníků se nachází Lakenhalle – Tržnice sukna. Její součástí je 118 metrů vysoká věž Belfort z let 1320 – 1339 s kamennou špicí, která ale byla dostavěna až na počátku 20. století. Ve věži je umístěna zvonkohra složená z 52 zvonků. Z věže jej nechal sejmout Karel V., protože jím byl dán signál k propuknutí povstání proti královské moci.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz