Brusel

Brusel - Atomium

Brusel - hlavní město Belgie a zároveň hlavní město Vlámska, je díky tomu, že zde sídlí některé evropské instituce, označován někdy neoficiálně jako "hlavní město Evropy". Vzhledem k tomu, že v Bruselu žije asi 1 milión obyvatel, je největším městem Belgie, kam každoročně přijíždí na 6 miliónů návštěvníků. Ale až 70% z nich míří do Bruselu pracovně. Centrální Brusel by se dal rozdělit do dvou hlavních částí. Dolní město je historicky chudší, kde žili hlavně dělníci a přistěhovalci. Horní město bylo tradičně sídlem aristokracie a velice elegantní oblastí s množstvím zeleně. Historickým jádrem Bruselu je Grote Markt, jemuž dominuje gotická radnice z 15. století s 96 metrů vysokou věží. Na věži je umístěna socha svatého Michala, patrona Bruselu. Náměstí je zeměpisným, historickým i komerčním srdcem Bruselu. Od roku 1998 je náměstí na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zde se nachází nejlépe dochovaný soubor budov města z doby 17. století. Symbolem Bruselu je soška čůrajícího chlapečka Manneken Pis, k němu přibyla i soška Čůrající holčičky. Původní bronzová socha Čůrajícího chlapečka sem byla umístěna v roce 1619, v roce 1770 k ní byl přistavěn kamenný výklenek. V 18. století došlo dokonce k několika pokusům o krádež této slavné sošky. Bohužel v roce 1817 se to podařilo jednomu bývalému vězni a ten sošku rozbil na kusy. Hned v následujícím roce ale byla odlita její věrná kopie. Hlavním kostelem Bruselu je katedrála sv. Michala a sv. Guduly, z počátku 13. století, která stojí v Horním městě. Dolní město bývalo tradičně hlavně vlámsky hovořícím obchodním centrem, zatímco v Horním městě žila francouzsky mluvící šlechta a příslušníci královské rodiny. V současnosti se Horní město proslavilo hlavně nádhernými gotickými kostely a mnoha velice dobře vybavenými muzei. Královský palác je nejvýznamnějším palácem, který je také oficiální rezidencí belgického panovníka. Byl vybudován ve 20. letech 19. století. Typickou stavbou v severní části města je Atomium. Pro pamětníka československého úspěchu na bruselské Světové výstavě v roce 1958 znamená tato moderní dominanta víc než atrakci. Byl to pro naši zemi na konci 50. let, prožitých v téměř naprosté izolaci, první nesmělý návrat do Evropy. Atomium se pak stalo nejvýznamnějším symbolem Bruselu, stejně jako Eiffelovka symbolem Paříže. Návrh Andrého Waterkeyna představuje 165 miliardkrát zvětšený atom železa. Atomium dnes působí jako malé muzeum a každá z jeho devíti koulí má průměr 18 metrů. Brusel samozřejmě proslavila belgická krajka a tapisérie. Jsou více než šest století vysoce ceněným luxusním ručně vyráběným zbožím. Umění tapisérie vzniklo dokonce již ve 12. století ve Flandrech, ale jedním z hlavních středisek se stal později také Brusel. Krajkářství vzkvétalo od 16. století ve všech belgických provinciích, jemné krajky proslavily hlavně Brusel a Bruggy. Belgie je dodnes domovem nejlepších gobelínových a krajkářských dílen na světě. Krajkářství je tradičně doménou žen a i když takových, které krajky umějí vyrábět, ubývá, přesto jejich v Belgii stále dostatek. Brusel je také hlavním městem Evropy, je sídlem většiny institucí Evropské unie a ústředím NATO, řadí se k nejvýznamnějším politickým a obchodním centrům v Evropě. Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie, zodpovědným za zrod projektů a předkládání návrhů zákonů, které se poté buď schválí nebo je Rada ministrů odmítne. Rada ministrů se skládá ze zástupců jednotlivých členských zemí. Tato rada schvaluje veškerou legislativu Evropské unie. Evropský parlament zodpovídá za schvalování ročního rozpočtu Evropské unie a dohlíží na činnost Evropské komise. Parlament je jedinou evropskou institucí, jejíž reprezentanty volí občané členských států. Evropský parlament zasedá v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz