Bruggy

Benelux - Bruggy

Bruggy jsou správním a historickým centrem provincie Západní Flandry. K Bruggám se váže řada přívlastků, například - nejúžasnější skanzen na světě, - perla Evropy, - úchvatný diamant Severu, - Benátky severu a podobně. Žádný z otřepaných superlativů přitom není nadnesený. Bruggy jsou parádním městem, kde každý návštěvník cítí dokonale zachovanou atmosféru belgického středověku. V roce 2000 bylo historické jádro Brugg zařazeno na seznam UNESCO. Křivolaké uličky kolem malebných vodních kanálů lemují krásné historické domy. Bruggy nikdy nebyly nijak zvlášť průmyslovým městem a do značné míry si proto podržely svůj historický vzhled. Byly také navíc ušetřeny mnoha válečných škod v obou světových válkách. Všechny turistické atrakce jsou soustředěny v okruhu bulvárů, které sledují směr starých středověkých hradeb.

Bruggy

Bruggy se rozrostly kolem pevnosti během 9. století na obranu před Vikingy. Během 14. až 16. století se Bruggy staly jedním z nejvíce rozvinutých měst této části Evropy. Staly se také centrem mezinárodního obchodu se suknem, kterému se nejvíce dařilo po plných 200 let od 13. století.

Bruggy

Plavba čluny po městských kanálech je oblíbenou turistickou atrakcí. Město si uchovalo svůj středověký ráz a architekturu, nachází se zde velké množství památek. Burg je příjemné náměstí, které kdysi bylo politickým a náboženským středem města. Právě zde stála pevnost, kolem které se postupně rozrostlo celé město. Dnes tady stojí nejkrásnější městské budovy včetně radnice z roku 1375 s typickými věžičkami a sochami. Bazilika svaté Krve uchovává jednu z nejposvátnějších relikvií v Evropě. Ve stříbrném ciboriu z roku 1511 je uložena ampule s několika údajnými kapkami krve a vody, kterou Josef z Arimatije omyl Ježíšovo tělo. Lahvička se sem dostala z Jeruzaléma v roce 1150. Markt je hlavním náměstím Brugg. Trhy se na něm konaly již v 10. století. Náměstí lemují krásné domy většinou ze 17. století. Na jedné straně náměstí stojí zvonice Belfort. Zvonice dominuje centru Brugg a vypíná se do výšky 83 metrů. Její výstavba proběhla ve 13. až 15. století. Kostel Panny Marie byl založen v roce 1220, ale jeho výstavba se protáhla na 200 let. Působí jednoduchým, ale monumentálním dojmem. Dominantou kostela je Michelangelovo sousoší Madona s dítětem z roku 1505. Monumentální stavbou je také Katedrála Sint Salvator, budovaná během 12. až 15. století. Významnou památkou Brugg je rovněž Dvůr bekyní. Bekyně byly členky laického společenství, které vzniklo v roce 1245. Působily a oblékaly se jako řádové sestry, ale neskládaly žádné náboženské sliby. V Bruggách žili také umělci jako Jan a Hubert van Eyckové, Hans Memling a další. V roce 1430 byl v Bruggách burgundským vévodou Filipem Dobrým založen Řád zlatého rouna. Bruggy jsou město proslavené krajkami, čokoládovými pralinkami i labutěmi na Jezírku lásky.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz