Belgie - informace

Benelux - Brusel

Rozloha Belgie je 32 545 km2, což řadí Belgii na 146. místo na světě. Počet obyvatel je 10 511 382 (stav z roku 2007). Z tohoto počtu je 58% Vlámů a 31% Valonů. Hustota zalidnění je 337 obyvatel na kilometr čtvereční. Oficiálními jazyky v Belgii jsou nizozemština, francouzština a němčina. Z hlediska náboženství převažuje římskokatolické. Nejvyšším bodem Belgie je Signal de Botrange (694 m n. m.). Hlavním městem Belgie je Brusel. Státní zřízení je federativní konstituční monarchie. Měnou Belgie je Euro. Belgie - oficiální název Belgické království - je federativní konstituční monarchie. Je to jedna z nejhustěji osídlených zemí na světě. Je rozdělena na tři regiony: Vlámsko neboli Flandry, Valonsko a region Brusel. Žijí zde nizozemští Vlámové, francouzsky mluvící Valoni a německá menšina. Z hlediska geografického je území na západě Belgie spíše rovinaté. Na východ a jihovýchod území Belgie zasahují Ardeny, které jsou také nejlesnatější oblastí nejen země, ale i celé Evropy. Největšími belgickými řekami jsou Maasa a Šelda.

Stručná historie Belgie:

Historie Belgie se datuje do období kolem roku 300 před naším letopočtem, kdy bylo území osídleno kmenem Belgů. Od roku 57 před naším letopočtem se území Belgie stalo součástí Římské říše. Ve 3. a 4. století proniká do Belgie křesťanství. V 5. století se Belgie stává součástí Francké říše. V 10. století se ale území Belgie rozpadá na jednotlivá samostatná hrabství Flandry, Brabant a Lucemburk. Během 14. – 16. století nastává největší rozkvět flanderských a brabantských měst, rozvíjí se bankovnictví a vznikají první manufaktury. V 15. století se Belgie dostává pod nadvládu Habsburků. V roce 1585 bylo násilím obsazeno území Brabantska a Flander španělskými vojsky. V roce 1795 bylo území Belgie připojeno k Francii. Během období panování Napoleona se Belgie stává součástí Nizozemska. V roce 1831 byla Belgie prohlášena konstituční monarchií a prvním králem byl zvolen Leopold Sasko-Koburský. Koncem 19. století se Belgie také podílela na kolonizaci Afriky, kde vzniklo Belgické Kongo. Během 1. světové války byla Belgie zčásti obsazena německými vojsky. Přesto, že Belgie vyhlásila po válce neutralitu, byla v roce 1939 obsazena německými vojsky a v následujícím roce připojena k Německé říši. Po 2. světové válce vzrostlo národně-osvobozenecké hnutí v belgických koloniích v Africe a postupně se osamostatnilo Kongo a také Rwanda.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz