Benelux

Benelux - Zanse Schans

Benelux je společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko. V roce 1944 se tyto tři státy rozhodly integrovat v celní unii s názvem Benelux. 17. 3. 1948 vstoupila dohoda o vytvoření Beneluxu v platnost. Většinu území Beneluxu zaujímají nížiny. V Nizozemsku dokonce více než polovina rozlohy státu leží níže než hladina moře. Proto zde stavěli hráze a odvodňovací kanály. Jihovýchodní Belgie a Lucembursko má větší nadmořské výšky (Ardeny 500-700 metrů). Klima celého regionu Beneluxu je oceánské. Oblastí Beneluxu protékají a do moře v ní ústí řeky Rýn, Maasa a Šelda. Nizozemsko a Belgie jsou nejhustěji zalidněné státy Evropy. V Beneluxu se nachází jedna z největších západoevropských konurbací, tvořená aglomerací měst Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht a dalšími menšími sídly. Přirozený přírůstek obyvatel v Beneluxu je nízký. Značné je přistěhovalectví. Imigranty z Evropy i ze zámoří (z bývalých kolonií - z Indonésie, Konga) přitahuje vysoká životní úroveň těchto zemí. Belgii tvoří asi 56% Vlámů (hovoří holandským dialektem), kteří žijí na severu, 42% Valonů (hovoří francouzsky).

Zájezdy do Beneluxu

Poznávací zájezdy do Beneluxu

Holandsko

Keukenhof

5-denní poznávací zájezd; termíny: duben; cena: 5 990 Kč

Krátkodobý zájezd do země květin v oblasti Beneluxu, kde uvidíte kromě nádherných rozkvetlých parků i zajímavé skanzeny, mořské lázně, proslulé větrné mlýny a holandská města.

Holandsko - květinové korzo

Benelux - Květinové korzo

5-denní poznávací zájezd; termín: duben; cena: 5 990 Kč

Tento zájezd do jedné ze zemí Beneluxu - Holandska je zaměřen na slavnosti květinového korza, ale neopomíjí ani nejvýznamnější památky této zajímavé země.

Benelux

Brusel

6-denní poznávací zájezd; termín: květen; cena: 6 590 Kč / 5 990 Kč

Belgie má své kouzlo v romantických městech jako jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami se pyšní i hlavní město Brusel. Na jihovýchodě sousedí s Belgií Lucemburské velkovévodství zajímavé nejen svou přírodní polohou. Zájezd Vás též zavede na romantická a pozoruhodná místa Holandska.

Výše uvedené zájezdy zakoupíte na našich hlavních stránkách www.ckmayer.cz

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz